Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

Lý lịch khoa học

Posted by corling on February 25, 2012

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:                   Đoàn Thị Thu Hiền

Ngày sinh:                  05 – 12 – 1980 

Quê quán:                   Hà Tĩnh, Việt Nam

Quốc tịch:                   Việt Nam

Giới tính:                    Nữ

Điện thoại:                  0983.815575

Email:                         hiendtt@fpt.edu.vn 

II.  BẰNG CẤP

–  Bằng Thạc sỹ Ngôn ngữ học, Đại học KHXH & NV Hà Nội, năm 2007

–  Bằng Cử nhân Anh văn, Trư­ờng Đại học ngoại ngữ Hà Nội, năm 2004.

–  Bằng Cử nhân Ngôn ngữ học, Đại học KHXH & NV Hà Nội, năm 2002 

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

2003 – 2006                Cao học ngành Lý luận Ngôn ngữ,

Tr­ường Đại học KHXH &NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

1999 – 2004               Cử nhân ngành Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1998 – 2002                 Cử nhân ngành Ngôn ngữ học,

Tr­ường Đại học  KHXH &NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2008 – nay:            Giảng viên trường Đại học FPT, Hà Nội.

7/2008 – 3/2009:         Giáo viên Việt ngữ trường quốc tế Hanoi Korea School

7/2006 – 7/2008 :        Giảng viên Việt ngữ học và Văn hóa Việt Nam, Bộ môn Tiếng Thái và các ngôn ngữ Phương đông,  Khoa KH XH&NV, Trường Đại học Tổng hợp  Hoàng gia Mahasarakham, Thái Lan.

4/2004 – 6/2006         Biên tập viên

Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội.

10/2003 – 4/ 2004      Phóng viên,  Đài Tiếng nói Việt Nam.

6/2002 – 9/2002:        Phóng viên tập sự Báo sức khoẻ và đời sống, Bộ Y tế Việt Nam

 V. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

  1. 1.      Văn hoá Việt Nam, (giáo trình dành cho người nước ngoài), Trường Đại học Tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan, 2007. (Biên soạn)
  2. 2.      Việt Nam học, (giáo trình dành cho người nước ngoài), Trường Đại học Tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan, 2007. (Biên soạn)
  3. 3.      Tiếng Việt du lịch, (giáo trình dành cho người nước ngoài), Trường Đại học Tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan, 2007. (Biên soạn)
  4. 4.      Tiếng Việt giao tiếp văn phòng và soạn thảo văn bản, (giáo trình dành cho người nước ngoài), Trường Đại học Tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan, 2007.
  5. 5.      Từ điển thông dụng Việt Thái. Trường Đại học Tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan, 2007. (Đồng chủ biên).
  6. 6.      Từ điển kinh tế thông dụng Việt – Thái. Trường Đại học Tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan, 2007. (Đồng chủ biên).
  7. 7.      Nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu quan điểm của ĐCS và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. Luận văn thạc sỹ Ngôn ngữ học. 2007.
  8. 8.      Nghiên cứu khoa học: Dạy tiếng Việt cho HS DTTS với tư cách là ngôn ngữ thứ hai theo Phương pháp chuyển tiếp. Hội thảo giảng dạy tiếng Việt Quốc tế lần 1. Vũng Tàu, 2011. 

Đoàn Thị Thu Hiền

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: