Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

Lời phát biểu của tân Tiến sĩ Siriwong Hongsawan nhân Lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ (tiếng Thái)

Posted by corling on June 7, 2011

คำกล่าวสุนทรพจน์ ของดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
ในพิธีมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๒
ณ หอประชุม เล วัน เทียม กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โพสต์โดย คอร์ลิง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กราบเรียน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย

กราบเรียน คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กราบเรียน แขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย

เรียน พี่น้องดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกคน

ดิฉันมีความผูกพันกับประเทศเวียดนามและภาษาเวียดนามมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ นับเป็นครั้งแรกที่ดิฉันมาประเทศเวียดนามเพื่อเข้าศึกษาที่ภาควิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ โดยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย แม้ว่าก่อนหน้านั้นดิฉันจะเคยเรียนภาษาเวียดนามในระดับพื้นฐานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมาแล้ว แต่กระนั้น นี่ต่างหากที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของดิฉันที่ได้เรียนรู้ภาษาเวียดนาม รวมทั้งเข้าใจชีวิตผู้คนในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอันน่ารักน่าใคร่อย่างหาที่เปรียบมิได้แห่งนี้   

ในปี ๒๕๔๕ ดิฉันได้รับทุนการศึกษาจากโครงการอาณาบริเวณศึกษาภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทยมายังประเทศเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาเวียดนามให้กับตนเองที่คณะเวียดนามศึกษาและภาษาเวียดนาม (ตอนนั้นเรียกว่า คณะภาษาเวียดนามและเวียดนามศึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  นั่นเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันได้นำตัวเองเข้าสู่สภาพแวดล้อมและผู้คนในภาคเหนือของประเทศ  กล่าวได้ว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญซึ่งนับเป็นโอกาสอันล้ำค่าอย่างยิ่งที่ดิฉันได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงลักษณะเฉพาะทางภาษาและวัฒนธรรมของประชาชนชาวเวียดนามมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม

               โชคชะตาชีวิตที่เกี่ยวพันกับประเทศเวียดนามของดิฉันยังไม่หมดเพียงเท่านี้   

มาถึงปี ๒๕๔๗ ดิฉันได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยอีกครั้ง เพื่อมาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นทุนภายใต้ข้อกำหนดการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดิฉันตัดสินใจเลือกศึกษาที่คณะภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย  เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะที่นี่มีชื่อเสียงทางด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาวิจัยและการผลิตบัณฑิต  อีกเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะตนเองเกิดความหลงใหล รักใคร่และผูกพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนฮานอยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาถึง ๕ ปีแล้ว แม้ว่าระยะเวลาดังกล่าว จะมิใช่ช่วงเวลาอันยาวนานนัก  แต่ “เวียดนาม” ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของดิฉันอย่างแท้จริง ดิฉันได้รู้จักมักคุ้นกับเพื่อนรักนักศึกษา เพื่อนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาไทยศึกษา ได้ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ดีๆ มากมายร่วมกับเพื่อนๆ ชาวเวียดนาม (เช่น เมื่อครั้งที่อยู่ร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลวันตรุษเวียดนาม  หลายต่อหลายครั้งที่มีโอกาสเข้าร่วมพิธีแต่งงาน และครั้งแล้วครั้งเล่าที่ได้เดินทางไปทัศนศึกษา เยี่ยมชมทัศนียภาพต่างๆ ของประเทศเวียดนาม) นับเป็นความทรงจำที่ดิฉันไม่มีวันลืมเลือน       

มาถึงช่วงเวลานาทีนี้ ดิฉันใคร่ขอเรียนทุกท่านว่า ดิฉันได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วที่เลือกประเทศเวียดนามเป็นสถานศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับตนเอง

วันนี้เป็นวันจัดงานพิธีมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนช่วงเวลาอันทรงเกียรตินี้  กว่าจะมาถึงวันนี้ได้  ดิฉันต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการภายใต้การชี้นำแนวทางจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมสาขาวิชาทั้งหลาย 

ด้วยความรู้สึกปลื้มปีติยินดีที่กลั่นออกมาจากใจของตน ดิฉันใคร่ขออนุญาตแสดงความกตัญญูกตเวทีอันลึกซึ้งนี้ไปยังคณาจารย์ทุกท่าน      

ขอกราบอวยพรให้คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขกายสุขใจ  และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาทุกประการ เทอญ 

กรุงฮานอย, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

แปลโดย  บรรจบ  วงค์สุพรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วิชาโทอินโดจีนศึกษา

                ชั้นปีที่ ๔  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูลจาก เว็บไซต์ https://corling.wordpress.com/2011/02/18/l%E1%BB%9Di-phat-bi%E1%BB%83u-c%E1%BB%A7a-tan-ti%E1%BA%BFn-s%E1%BB%B9-siriwong-hongsawan-nhan-l%E1%BB%85-trao-b%E1%BA%B1ng-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-ti%E1%BA%BFn-si-d%E1%BB%A3t-2-nam-2009-t%E1%BA%A1i/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: