Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

Thông tin về luận án tiến sĩ

Posted by corling on March 21, 2011

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Siriwong Hongsawan             2. Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:  28/04                     4. Nơi sinh:  TP. Khon Kaen, Thái Lan

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  180/SĐH, ngày 28 tháng 07 năm 2009

6. Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu đối chiếu hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt

7. Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ                 8. Mã số:  62 22 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệp

                                                     2. GS.TS. Phạm Đức Dương

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  Luận án đạt được những kết quả nhất định, và có nhiều đóng góp mới. Về ý nghĩa lý luận, luận án góp phần làm rõ điểm tương đồng và khác biệt của hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt ở cả hai mặt hình thức tổ chức và ngữ nghĩa – ngữ dụng. Về ý nghĩa thực tiễn, các kết qủa nghiên cứu của luận án có tác dụng tích cực trong việc biên soạn các tài liệu giảng dạy và xây dựng phương pháp học ngoại ngữ theo lý thuyết hành động ngôn từ, ứng dụng vào lĩnh vực dịch thuật, góp phần tăng thêm sự hiểu biết về phép lịch sự, ứng xử văn hóa ngôn từ và phương thức tư duy của hai dân tộc. Bên cạnh đó, trong tiếng Thái và tiếng Việt, hành động bác bỏ là hành động có rất nhiều dấu hiệu tường minh. Việc tìm hiểu hành động bác bỏ với những dấu hiệu tường minh rất quan trọng trong việc dạy và học tiếng Thái và tiếng Việt với tư cách là một ngoại ngữ.     

11. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

      1. Siriwong Hongsawan (2006) So sánh đối chiếu phép lịch sự trong giao tiếp bằng tiếng thái và tiếng Việt, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Trẻ 2006, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.179-186.

      2. Siriwong Hongsawan (2006) So sánh đối chiếu hành vi bác bỏ trên cứ liệu tiếng Thái và tiếng Việt: Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, Kỷ yếu Hội thảo về vấn đề “Việt Nam học và tiếng Việt”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 378-396.

      3. Siriwong Hongsawan (2006) Reflection of Classifiers in Worldview of Native Thai Speakers, Abstract in “Thai Language and Literature: Wisdom and Dynamism in the Global Context”, International Conference (10-12 November 2006), Chulalongkorn University, Bangkok, pp. 27-28.

      4. Siriwong Hongsawan (2008) Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ dưới học thuyết của JOHN L. AUSTIN, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế về vấn đề “Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.461-468.

      5. Siriwong Hongsawan (2008) The Thinking Process of Vietnamese People Through the Indirect Speech Act of Denying in Conversation, The 7th Pan-Asiatic International Symposium on Languages and Linguistics, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, pp. 35-36.

      6. Siriwong Hongsawan (2009) Bác bỏ bằng lời thề một hành động bác bỏ theo quan niệm của Đạo Phật Thái Lan, , Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Trẻ 2009, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam-Trường Đại học Vinh, Hà Nội, tr. 323-330.

      7. Siriwong Hongsawan (2009) Đối chiếu hành động bác bỏ gián tiếp thông qua hàm ý trong giao tiếp tiếng Thái và tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1 (236), tr.54-65.

Advertisements

2 Responses to “Thông tin về luận án tiến sĩ”

 1. Songgot said

  Em that la gioi, vi em la nguoi Thai Lan nhung viet duoc ca tieng Viet (nhat la viet luan an TS that la kho) em co tan 7 bai tham gia nhung hoi thao ca trong nuoc Viet Nam va ngoai nuoc Viet Nam. Mot so NCS khac chang lam duoc nhu em. Huong mo em

  • Siriwong Hongsawan said

   Chao anh Got,
   Anh qua khen em roi. Anh cung gioi ma! Hinh nhu bai bao tham gia hoi thao cua anh ca trong va ngoai Viet Nam nhieu hon em co! Em cung nguong mo anh, anh a. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: