Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

13. Lễ hội đua bò Khmer

Posted by corling on January 16, 2011

Tương truyền, vào các mùa vụ sản xuất nông nghiệp lúa ruộng, bà con dân tộc thiểu số Khmer ở Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Đốc thường tổ chức đua bò. Vào mùa gặt (mùa khô), thường có đua xe bò (đôi bò thường kéo theo một chiếc xe bánh nhỏ) trên lộ đất. Vào mùa cấy (mùa mưa), thường có đua bò kéo bừa trên nền ruộng. Môi năm, vào mùa cấy, nhiều nông dân Khmer từ các Phum, Sóc mang cày đến cày ruộng cho chùa. Dịp đó, họ rủ nhau đua các đôi bò kéo bừa, dần dần thành thông lệ và được Sư cả của mỗi chùa đứng ra tổ chức, tặng thưởng cho các đôi thắng cuộc. Từ đó, việc đua bò ở vùng Bảy Núi trở thành ngày hội đua bò truyền thốmg hàng năm của dân tộc Khmer. Lễ hội đua bò được tổ chức vào lễ “Đôn ta” (Lễ cúng Ông Bà) từ ngày mồng 9 đến 10 tháng 10 Âm lịch. “Đôn ta” là một trong những lễ hội lớn mang tính truyền thống của người Khmer, được tổ chức hàng năm để biểu lộ lòng tưởng nhớ, biết ơn đối với tổ tiên và công lao của những người đã khuất.

Dr. Đào Hồng Thu (sưu tầm và biên soạn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: