Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

Ngữ pháp: biết bao, biết bao nhiêu, bao nhiêu là

Posted by corling on November 4, 2010

1. Cách dùng: “biết bao”, “biết bao nhiêu”, “bao nhiêu là” dùng để nhấn mạnh vào số lượng hoặc mức độ. Ví dụ:

– Chúng mình có biết bao nhiêu kỷ niệm.

– Có biết bao điều.

– Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là nhớ thương.

Nhấn mạnh mức độ: dùng “xiết bao” (hoặc biết bao), “biết chừng nào” với nghĩa là “rất”, “lắm”. Ví dụ:

– Họ bỗng thấy gần gũi và thân thiết biết chừng nào.

– Cuộc sống đẹp biết bao

– Hạnh phúc biết chừng nào.

2. Đảo vị trí các yếu tố, các thành phần câu. Khi muốn nhấn mạnh, có thể đảo vị trí các yếu tố, các thành phần trong câu. Các kiểu đảo thường gặp là:

  • Đảo định ngữ sở hữu, ví dụ:

– Mẹ mình tính vẫn thế (tính của mẹ mình vẫn thế) 

– Mẹ mình tóc đã bạc (tóc của mẹ mình đã bạc)

– Xe máy này lốp hỏng rồi (lốp của xe máy này hỏng rồi)

  • Đảo thành phần bổ ngữ: Cũng ở các ví dụ trên đây còn có sự đảo thành phần bổ ngữ. Ví dụ:

– Mẹ mình tóc đã bạc (mẹ mình đã bạc tóc)

– Xe máy này lốp hỏng rồi (xe máy này hỏng lốp rồi)

– Cái bàn này chân bị gãy (cái bàn này bị gãy chân)

3. Câu cảm thán: dùng khi thể hiện sự ngợi ca, thán phục. Một số từ thường dùng trong kiểu câu này là “Ôi! Tuyệt” hoặc các kết hợp “T (tính từ) + vô cùng, T (tính từ) + xiết bao…”. Ví dụ:

– Ôi! có biết bao điều để nhớ.

– Thật là tuyệt!

– Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!

Chú ý: Tuỳ ngữ điệu phát âm và tuỳ ý nghĩa mà kết cấu nhấn mạnh mức độ và câu cảm thán có lúc có kết cấu giống nhau.

Nguồn: vietinfo.eu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: