Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

TÊN PHIÊN ÂM CÁC ĐỊA DANH TRÊN THẾ GIỚI: P – Z

Posted by corling on April 28, 2010

TÊN PHIÊN ÂM CÁC ĐỊA DANH TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 4): P – Z

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia
Pađang Padang đảo Xumatơra
Pahang Pahang Malaixia
Palaoan Palawan  
Palembang Palembang đảo Xumatơra
Pamia Pamir Tatjikixtan
Pamia – Alai Pamir – Ala Núi
Pampana Pampana Xiêra Lêôn
Panama Panama  
Panay Panay  
Paplôpxkơ Pavlovsk Nga
Patani Patani  
Pâyxanđu Paysandú Uruguay
Pecxich Persique  
Pêgu Pegu Myanma
Pêlôpônedơ Péloponnèse  
Pêlôpônet Péloponnèse Xpac
Pemba Pemba đảo
Pênha – Nêvađa Pea Nevada Mêhicô
Penjap Penjab Ấn Độ
Pêtecgôp Petergof Nga
Pêtơrôđvoret Petrodvorec Nga
Pêtơrôgrat Petrograd  
Pêtơrôpaplôpxkơ Petropavlovsk Nga
Philađenphia Philadenphia Hoa Kì
Phu Bia Phou Bia Lào
Phúc Kiến Fujian Trung Quốc
Phya Tăcxin Phya Taksin  
Piatơrô Irơ Pôvilô Pjatro ir Povilo Litva
Pigơ Pich Piggs Peak Xoazilen
Pilixa Pilica Ba Lan
Pinh Ping  
Pirita Pirita Extônia
Pixkariôp Piskarv Nga
Plôxkơ Pock Ba Lan
Pau Pháp
Po Xait Port Said  
Po Xuđăng Port Sudan Xuđăng
Po-Môrexby Port Moresby Tân Ghinê
Pôntava Poltava  
Pôtxđam Potsdam  
Presôp Prešov Xlôvakia
Prêtôria Pretoria  
Pribaikalie Pribajkal’e Xibia
Primo Primorskij Kraj Nga
Prôvăngxơ Provence  
Puectô – Prinxêda Puerto – Princesa đảo Palaoan
Puntô – Fihô Punto – Fijo  
Pyrênê Pyrénées Pháp và Tây
Quai Noi Kwai Noi Thái Lan
Quán Chu Công Zhou Gongguan Trung Quốc
Quảng Châu Guangzhou Trung Quốc
Quảng Đông Guangdong Trung Quốc
Quảng Đông Guangdong Trung Quốc
Quảng Tây Guangxi Trung Quốc
Quế Lâm Guilin Trung Quốc
Quêbêch Québec Canađa
Quênnơ Kưln Đức
Quý Châu Guizhou Trung Quốc
Ranh Rhin Pháp
Ranh Rhein Thụy Sĩ
Rantêkombôla Rantekombola  
Ranviê Ranvier  
Ravi Ravi Pakixtan
Ret Rivơ Red River Canađa
Rêven Revel’ Extônia
Riazan Riazan  
Rivera Rivera Uruguay
Rôđêzia – Nyaxalen Rhodesia – Nyassaland Liên bang
Rôken Roken Xiêra Lêôn
Rôn Rhône Thụy Sĩ
Rôt Rhodes  
Rôt Tao Road Town Anh
Rôxơ Ross  
Ruaha Ruaha Tanzania
Ruăng Rouen Pháp
Ruyfixcơ Rufisque Xênêgan
Saclôt – Amali Charlotte Amalie Hoa Kì
Sầm Nưa Samneua  
San Shan  
Sari Chari Trung Phi
Sat – An – Arap Chatt al – Arab  
Sênap Chenab  
Senđơ Shelde Pháp
Sia Shire  
Sicagâu Chicago Hoa Kì
Sikôku Shikokũ Nhật Bản
Sip Chypre  
Sơn Đông Shandong Trung Quốc
Sơn Tây Shanxi Trung Quốc
Sônbrun Schưnbrunn  
Spitbecgen Spitsbergen  
Stutgat Stuttgart Đức
Svaben Schwaben Đức
Tả Giang Zuojiang Trung Quốc
Tác Đông Taedong – gang Triều Tiên
Taegu – Kyôngbuc Taegu – Kyongbuk Hàn Quốc
Tahumuncô Tajumulco Mêhicô
Taimưa Tajmyr lục địa Á – Âu
Taimưa Tajmyr Xibia
Taizơ Ta’izz Yêmen
Tajơ Mahan   Ấn Độ
Takamatxu Takamatsu Nhật Bản
Talin Tallin Extônia
Tân Calêđôni Nouvelle – Calédonie  
Tân Cương Xinjiang  
Tân Ghinê New Guinea Thái Bình Dương
Tần Lĩnh Qinling Trung Quốc
Tanentauji Tanentaudji;  
Tanga Tanga Tanzania
Tanganyka Tanganyika Côngô, Tanzania,
Tanzania Tanzania Đông Phi
Tarakan Tarakan  
Tarantô Taranto Italia
Tarim Tarim Trung Quốc
Tarơ Thar Ấn Độ
Tarutinô Tarutino  
Tasken Tashkent Uzơbêkixtan
Tatarơ Tatar  
Tatjikixtan Tajikistan  
Taxman Tasman Thái Bình Dương
Taxmani Tasmanie  
Taxmania Tasmania  
Tây Á Western Asia Châu Á
Tây Ban Nha Spain  
Tây Beclin West Berlin Đức
Tây Giang Xijiang Trung Quốc
Tây Tạng Xizang Trung Quốc
Tây Xaian Sajan Xibia
Tây Xibia Zapadnaja Sibir’ Nga
Tbilixi Tbilisi Gruzia
Tế Nam Jinan Trung Quốc
Tebơ Thèbes  
Têguxiganpa Tegucigalpa Hônđurat
Têhêran Téhéran Iran
Têhuantêpec Tehuantepec Eo biển
Tel Avip Tel Aviv Ixraen
Ten En Mucaya Tell el – Muqayyar Irăc
Têôtêpêc Teotepec Mêhicô
Tera Amata Terra Amata Pháp
Têrengganu Terengganu Malaixia
Tetit Tethys  
Tetjen Tedjen Tuôcmênixtan
Thà Khẹc Thakhek  
Thái Hành Taixingshan Trung Quốc
Thái Lan Prathet Thai  
Thẩm Dương Shenyang Trung Quốc
Thanh Đảo Qingdao  
Thanh Hải Qinghai Trung Quốc
Thanh Hải Qinghai Trung Quốc
Thanh Tạng Qingzang Trung Quốc
Tháp Long Hoa Longhuata Trung Quốc
Thêra Thera  
Thie Thiès Xênêgan
Thiểm Tây Shenxi Trung Quốc
Thiên Tân Tianjin Trung Quốc
Thonburi Thonburi Xiêm Thái Lan
Thượng Hải Shanghai Trung Quốc
Tibexti Ph. Tibesti Xahara
Tichinô Ticino Thụy Sĩ
Tiểu Á Asie Mineure  
Tigrơ Tigre Thổ Nhĩ Kì
Tigrơ Tigre  
Timo Timor  
Tirana Tirana  
Titicaca Titicaca  
Toại Xương Suichang  
Tôgô République Togolaise Tôgô
Tôkêlau A. Tokelau Niu Zilân
Tôkyô Tơkyơ Nhật Bản
Tôla Tola Mông Cổ
Tompô Tompo sông
Tônga Tônga Tônga
Tônglê Xap Tonle Sap Cămpuchia
Toocđôki – Iani Tordoki – Jani Nga
Toquây Torquay Anh
Tơrafanga Trafalgar Tây Ban Nha
Tơraximenô Trasimeno Italia
Torê Đen Ômênahê Torrê del Omenah Đôminicana
Tơrinđađi Trindade Xao Tômê và Prinxipê
Tơriniđat và Tôbagô Republic of Trinidad and Tobago Tơriniđat và Tôbagô
Tơripôli Tripoli Libi
Tơrixtan Tristan Anh
Tơrixtan – Đa – Cunha Tristan – da – cunha Anh
Tơroa Troie Thổ Nhĩ Kì
Tơroaơ Troyes Pháp
Tôrôt Đaclari Toros Daðlari  
Tôrun Torun Ba Lan
Tơveri Tver’  
Triều Châu Chaozhou Thành phố
Triệu Khánh Zhaoqing  
Trùng Khánh Chongqing Trung Quốc
Trung Phi Central African Republic  
Trung Quốc People’s Republic of China  
Trường An Chang’an Trung Quốc
Trường Giang Changjiang Trung Quốc
Tứ Xuyên Sichuan Trung Quốc
Tuakextan Turkestan  
Tùng Hoa Songhua Trung Quốc
Tungu Toungoo Myanma
Tuôcmênixtan Tuôcmen  
Tượng Xiang Trung Quốc
Tutankhamon Toutânkhamon Ai Cập
Tuvalu Tuvalu Thái Bình Dương
Tuvư Tuvy Xibia
Tuyên Thành  Xuancheng  
Tuyndi Tunisie  
Tuynit Tunis Tuyndi
Tuzơ Gơluy Tuz Gưl Thổ Nhĩ Kì
Ua Our Irăc
Uagađugu Ph. Ouagadougou Buakina Faxô
Ubăngghi Oubangui Trung Phi
Uđa Uda Mông Cổ và Nga
Uđông Oudong Cămpuchia
Ugala Ugalla Tanzania
Uganđa A. Republic of Uganda Uganđa
Ujung Panđang Ujung Pandang  
Ukraina Ukraina Đông Âu
Ulan Bato Ulaanbaatar Mông Cổ
Ulan Uđê Ulan Ude Mông Cổ
Ulianôpxkơ Ul’janovsk  
Umeenven Umệlven Thụy Điển
Upolu Upolu Xamoa
Upxala Uppsala Thụy Điển
Uractu Urartu  
Uran Ural Liên bang Nga
Uratu Urartu Uratu
Uruc Ph. Ourouk Irăc
Urugoay Republic of Uruguay Uruguay
Uxuri Ussuri Nga
Uynhuc Windhoek Namibia
Uynipec Winnipeg Manitoba
Uzơbêkixtan Ŭzbekiston Respublikasi Uzơbêkixtan
Vaan Vaal  
Vacđa Vardar Makêđônia
Vacka Warka Irăc
Vacsơ Vakhsh Tatjikixtan
Vagram Wagram Áo
Valenxia Valencia Tây Ban Nha
Valenxia Valencia  
Van Gơluy Van Gưl Thổ Nhĩ Kì
Vân Nam Yunnan Trung Quốc
Vanđai Valdaj Châu Âu
Vat Pra Keo Vat Pra Keo Lào
Vat Xinakhet Vat Sinakhệt Lào
Vatđenzê Waddenzee  
Vaticăng Vatican  
Vaxiliepxki Vasil’evskij Nga
Veckhôian Verkhojan Xibia
Vêduviô Vesuvio  
Venđơ  Veld  
Venen Vnern Xcanđinavi
Vênêxia Venezia Italia
Vênêxuêla Golfo de Venezuela  
Vênêxuêla Bôlivarian República Bolivariana de Venezuela  
Vetten Vttern Xcanđinavi
Vichtoria Victoria Tanzania
Vichtoria Victoria  
Vichtoria Victoria  
Vichtoria Victoria  
Vichtoria – Nin Victoria – Nil  
Viên Wien Áo
Viêng Chăn Ph. Vientiane Lào
Vihanucvin Sihanoukville Cămpuchia
Vilemxtat Willemstad Hà Lan
Vinđôbôn Vindobon  
Vinnut Vil’njus Litva
Viti Lêvu Viti Levu  
Vixcaya Golfo de Vizcaya Đại Tây Dương
Vixla Wisła Ba Lan
Vlađivôxtôc Vladivostok Nga
Vơgin Virgin Islands Anh và Hoa Kì
Vonga Volga Châu Âu
Vongograt Volgograd  
Vonju Wnju Triều Tiên
Vranghen Vrangel’  
Vũ Hán Wuhan Trung Quốc
Xaba Sabah Malaysia
Xacđinia Sardinia Vương quốc
Xactơ Sarthe Pháp
Xafakit Safãqis Tuyndi
Xahara Sahara Châu Phi
Xai Yooc Sai Yok Thái Lan
Xaian Sajan Xibia
Xaiđam Tsaidam Trung Quốc
Xakai Sakai Nhật Bản
Xakarya Sakarya Thổ Nhĩ Kì
Xakhalin Sakhalin lục địa Á
Xalai Salair Nga
Xalamin Salamine  
Xalômôn Salomon  
 XalônichXalônich Salonique Hi Lạp
Xaluen Saluen Myanma
Xalum Saloum Xênêgan
Xama Samar Philippin
Xamackan Samarkand Uzơbêkixtan
Xamakan A. Samarkand Uzơbêkixtan
Xamara Samara  
Xambo Sambor Cămpuchia
Xambôanga Zamboanga đảo Minđanao
Xambupura Sambhupura Cămpuchia
Xamoa Samoa Thái Bình Dương
Xamoa Independent State of Samoa  
Xamôt Sámos Hi Lạp
Xan San Ba Lan
Xan Fecnanđô San Fernando Tơriniđat và Tôbagô
Xan Franxicô San Fransisco Hoa Kì
Xan Hoan San Juan Puectô Ricô
Xan Hôxê San José Côxta Rica
Xan Marinô Most Serene Republic of San Marino  
Xan Marinô San Marino Xan Marinô
Xan Xanvađo San Salvador En Xanvađo
Xan Xêbaxtian San Sebastián Tây Ban Nha
Xana San Yêmen
Xanchi Sânchỵ Trung Ấn
Xanđia Sandia  
Xanh – Quăngtanh Sain – Quentin Pháp
Xanh Đơni Saint Denis đảo Rêuyniông
Xanh Gioocgiơ Saint Georges Grênađa
Xanh Hêlêna Saint Helena Đại Tây Dương
Xanh Jêm James  
Xanh Jôn Saint Johns Antigua và Bacbuđa
Xanh Kit và Nêvit Federation of Saint Kitts and Nevis Caribê
Xanh Lôrăng Saint Laurent Hoa Kì
Xanh Lu-i Saint Louis Xênêgan
Xanh Luit Saint Louis Hoa Kì
Xanh Luxia Saint Lucia – Xanh Luxia Caribê
Xanh Pêtecbua Sankt – Peterburg Nga
Xanh Vinxen và Grênađin Saint Vincent and the Grenadines Caribê
Xanta Idaben Santa Isabel Ghinê Xích Đạo
Xanta Maria La Meno Santa Maria La Menor Đôminicana
Xantana Santana Xao Tômê và Prinxipê
Xantiagô Santiago Chilê
Xantô Salto Uruguay
Xantô Đômingô Santo Domingo Đôminicana
Xantu Amaru Santo Amaro Xao Tômê và Prinxipê
Xao Paolu São Paulo Braxin
Xao Tômê São Tomé Xao Tômê và Prinxipê
Xao Tômê và Prinxipê Democratic Republic of São Tomé and Príncipe  
Xaônơ Saône Pháp
Xaragôxa Zaragoza Tây Ban Nha
Xaraievô Sarajevo Bôxnia Hecxêgôvina
Xaratôp Saratov  
Xarauy Sahrawi Arab Democratic Republic  
Xavannakhet Savannakhet  
Xavây Savaii Xamoa
Xaxkatchêoan Saskatchewan Canađa
Xâypan Saipan quần đảo Marianat
Xâysen Republic of Seychelles Ấn Độ Dương
Xcaboru Scarborough Tơriniđat và Tôbagô
Xcanđinavi Scanđinavia  
Xcaxizơ Scarcies Xiêra Lêôn
Xecbia và Môntênêgrô Serbia and Montenegro bán đảo Bankăng
Xecđika Serdika  
Xecvôia Sekvojja Hoa Kì
Xêlenga Selenga Mông Cổ và Nga
Xêlêukôt Séleucos Tây Á
Xen Seine Pháp
Xênêgan République du Sénégal  
Xênêgan Sénégal Xênêgan
Xeravalê/Đôganô Serravalle/Dogano Xan Marinô
Xêvilia Sevilla Tây Ban Nha
Xibia Sibir’ Nga
Xích Bích Chibi Trung Quốc
Xichilia Sicilia Italia
Xiêng Khoảng Xieng Khouang Lào
Xiêra Lêôn Republic of Sierra Leone quốc gia
Xiêra Mađrê Sierra Madre Mêhicô
Xiêra Mađrê Đê Chiapat Sierra Madre de Chiapas Mêhicô
Xiêra Navêđa Sierra Nevada Hoa Kì
Xikhôtê – Alin Sikhot – Alin’ Nga
Xikôku Shikoku Nhật Bản
Xingapo Republic of Singapore  
Xirây Cirey  
Xitang Sittang Myanma
Xiteki Siteki Xoazilen
Xittang Sittang Myanma
Xiua Sewa Xiêra Lêôn
Xiuđat Guyana Ciudad Guyana thành phố
Xkagherăc Skagerrak Đan Mạch và Na Uy
Xkôpie Skopje Makêđônia
Xkupi Skupi Makêđônia
Xlôvakia Slovak Republic  
Xmôlenxkơ Smolensk  
Xmônnưi Smol’nyi Nga
Xnezca Snezka  
Xô Viết tự trị    
Xoazilen Kingdom of Swaziland  
Xôfia Sofia Bungari
Xôkôđê Sokodé Tôgô
Xôlômôn Solomon Islands – Xôlômôn  
Xom Somme Pháp
Xômali Somalie  
Xômali Somalia Democratic Republic  
Xommơ Somme Pháp
Xôngđơ Sonde Inđônêxia
Xôngđơ lớn Grandes Sonde  
Xôngđơ nhỏ Petites Sonde  
Xoocbon Sorbonne Pháp
Xơun Seoul Hàn Quốc
Xpac Sparte  
Xpactê Sparte  
Xpitxbecghen Spitsbergen  
Xrivijaya Śrivijaya  
Xtanôvôi Stanovoj Khrebet Xibia
Xtêbac Stẹbark Ba Lan
Xtơcfôntên Sterkfontein  
Xtôckhôm Stockholm Thuỵ Điển
Xư Đaria Syrdar’ja Sông
Xưa Đaria Syr Darya Tatjikixtan
Xucrê Sucre Bôlivia
Xuđăng Republic of the Sudan  
Xuđety Sudety  
Xukhôthai Sukhothai Thái Lan
Xulavêxi Sulawesi  
Xulavêxi Sulawesi Inđônêxia
Xulâyman Suleiman Pakixtan
Xulu Sulu  
Xumatơra Sumatra  Inđônêxia
Xume Sumer Irăc
Xurabaya Surabaya thành phố cảng
Xurinam Suriname  
Xutlây Sutlej Pakixtan
Xuxa Sũsah Tuyndi
Xuyê Suez  
Xuyrich Zrich thành phố
Xyri Al – Jumhũrĩyah – al – ‘Arabĩyah as Sũrĩyah quốc gia
Xytny Sydney  
Yackan Yarkant  
Yamuxukrô Yamoussoukro Côt Đivoa
Yaren Yaren Nauru
Yaunđê Yaoundé Camơrun
Yêmen Al – Jumhrỵyah al – Yamanỵyah Yêmen
Yêxô Yezo Nhật Bản
Zabaikalie Zabajkal’e Xibia
Zagrep Zagreb  
Zaia Zaire  
Zama Zama  
Zămbêzi Zambézi  
Zămbêzi Zambézi  
Zămbêzi Zambezi  
Zămbia Zămbia  
Zanbiba Zanzibar  
Zanziba Zanzibar  
Zanziba Zanzibar Tanzania
Zighinso Ziguinchor Xênêgan
Zimbabuê Republic of Zimbabwe  
Zơiđeczê Zuiderzee vịnh
Zuyrich Zrich Thụy Sĩ

(Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: