Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

TÊN PHIÊN ÂM CÁC ĐỊA DANH TRÊN THẾ GIỚI – O

Posted by corling on April 20, 2010

TÊN PHIÊN ÂM CÁC ĐỊA DANH TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 2) – O

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia
Oacnơ Bradơ Warner Brother  
Ôahu Oahu  
Oasinhtơn Washington D. C. Hoa Kì
Ôbơ Aube  
Ôbuyxông Aubusson  
Ôclahôma Oklahoma  
Ocxfơt Oxford Anh
Oet Poin West Point  
Ôhaiô Ohio Nhật Bản
Ôkhôt Okhotskoe more  
Ôkinaoa Okinawa  
Ôlimpi Olympie  
Ôliôcma Olëkma Xibia
Ôliôcminxkơ Olëkminsk  
Ômaha Omaha Hoa Kì
Ômđuaman Omdurman  
Ômô Omo Êtiôpia
Ônđuvai Olduvai Tanzania
Ongba Ongbah  
Ôntariô Ontario  
Ooclêăng Orléans Pháp
Ơphrat Euphrate  
Ôrăng Oran Angiêri
Orangiơ Orange  
Ôrientê Oriente  
Ôrinhăc Aurignac  
Ôrinôcô Orinoco  
Ôrixaba Orizaba Mêhicô
Ôrut Aarhus  
Ôsơ Osh  
Ôttaoa Ottawa Canađa
Ôxaka Õsaka Nhật Bản
Ôxêti Osseti  
Ôxêtơrôvô Osetrovo  

 

Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: