Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

TÊN PHIÊN ÂM CÁC ĐỊA DANH TRÊN THẾ GIỚI – G

Posted by corling on April 1, 2010

TÊN PHIÊN ÂM CÁC ĐỊA DANH TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 1) – G

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia
Gacfanhana Garfagnana Italia
Gahabe Gardhabær Aixlen
Galapagôt Galápagos  
Garua Garoua Camơrun
Gat  Tây Western Ghãts Ấn Độ
Gat Đông Eastern Ghãts Ấn Độ
Gaxcônhơ Gascogne  
Gaxpơ Gaspe  
Ghêlibôlu Gelibolu  
Ghentơ Gent Bỉ
Ghêoocgơ Zemlja Georg Nga
Ghianja Gjandzha; Gäncä  
Ghinbơt Gilbert  
Ghinê Guinée  
Ghitêga Gitega  
Ghyumri Gyumri Acmênia
Gia Ứng Jiaying Trung Quốc
Giang Châu Jiangzhou  
Giang Tây Jiangxi  
Giang Tô Jiangsu Trung Quốc
Gibranta Gibraltar  
Giêba Geba  
Giênôva Genova Địa Trung Hải
Giogiơtao Georgetown  
Giơnevơ Genève Thuỵ Sĩ
Gioocgiơ Georgia Bắc Mĩ
Girôn Girón Cuba
Glaxgâu Glasgow Anh
Glen Canyơn Đam Glen Canyon Dam Hoa Kì
Goa Goa Ấn Độ
Goađancanan Guadalcanal  
Goađiana Guadiana  
Goađơlup Guadeloupe Pháp
Goađơncơnơn Guadalcanal  
Goantanamô Guantánamo Cuba
Gơđanxkơ Gdanśk Ba Lan
Gôgamelơ Gaugamèle  
Gôlan Golan Xyri
Gômen Gomel Bêlarut
Gơn Xtơrim Gulf Stream Aixlen
Gônđen Rôc Golden Rock Xanh Kit và Nêvit
Gooclô Gorlo  
gôtich gothic  
Gơtlan Gøtland  
Graham Graham  
Grampian Grampian Anh
Gran Chacô Gran Chaco Achentina
Granđê Grande  
Granich Granique  
Graxơ Graz Áo
Grênađa Grenada  
Grixơn Grisons Thuỵ Sĩ
Grơnlen Grønland  
Grơnlen Grönland  
Grôxơglôcnơ Groβglockner  
Grut Sơ Groote Schur Nam Phi
Guađankivia Guadalquivir  
Guyana Guyana  

 

(Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: