Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI – X

Posted by corling on March 26, 2010

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 4) – X

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia Ghi chú
Xabachiê P. Paul Sabatier Pháp nhà hoá học
Xacgôn II Sargon II Axyri vua
Xacgôn xứ Akat Ph. Sargon d’Akkad; A. Sargon of Akkad Lưỡng Hà người sáng lập Đế chế Akat
Xactô A. Đen Andrea del Sarto Italia hoạ sĩ
Xactơrơ J. P. J – P. Sartre   nhà văn
XactơrơJ. P. Jean – Paul Sartre Pháp nhà triết học, nhà văn
Xăcxơ A. Sax    
Xăcxơ A. Adolphe Sax Bỉ  
Xađat A. Ph. Anouar el – Sadate Ai Cập tổng thống
Xađôvêanu M. Mihail Sadoveanu Rumani nhà văn
Xađun G. Georges Sadoul Pháp nhà lí luận
Xailenđra Sailendra   dòng vua Núi
Xaimơn H. Simon   nhà kinh tế
Xalacru A. Armand Salacrou Pháp nhà soạn kịch
Xalam A. A. Abdus Salam Pakixtan nhà vật lí lí thuyết
Xalăng R. Raoul Salan Pháp tướng
Xalieri A. Antonio Salieri Italia nhà soạn nhạc
Xalivơn L. H. Louis Henri Sullivan Hoa Kì kiến trúc sư
Xalô G. d. Sal    
Xam Nujôma Sam Nujôma Namibia chính trị gia
Xamackan      
Xamanit Ph. Samanides Trung Á vương triều
Xamiuơnxơn (P.A. Samuelson    
Xamôilôp J. V. Samojlov Nga  
Xamuêly T. Tibor Szamuely Hungari nhà tổ chức và lãnh đạo
Xamuenxơn P. Paul Samuelson Hoa Kì nhà kinh tế học
Xamuyen Samuel    
Xamxônôp A. V. Samsonov Nga  
Xan Franxixcô (San Francisco    
Xanđinô Sandino Nicaragoa anh hùng
Xanđinô A. X. Augusto César Sandino Nicaragoa nhà tư tưởng
Xăng G. George Sand Pháp nhà văn nữ
Xăngho L. X. Léopold Sédar Senghor Xênêgan nhà hoạt động chính trị
Xanh – Êxuypêry A. Antoine de Saint – Exupéry Pháp nhà văn
Xanh – Jôn Pecxơ Saint – John Perse Pháp nhà thơ
Xanh – Lêgiê (Saint – Léger    
Xanh – Xăng C. Camille Saint – Sặns Pháp nhà soạn nhạc
Xanh – Ximông C. H. Đơ Claude Henri de Saint – Simon Pháp nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng
Xanh Bơvơ C.A. Sainte Beuve   nhà phê bình
Xanh Vơnăng A.B. Saint – Venant    
Xanhtơny J. Jean Sainteny Pháp nhà hoạt động chính trị
Xankara Sankara hoặc Shankara Ấn Độ nhà triết học
XankaraT. Thomas Sankara Buakina Faxô tổng thống
Xantayana G. George Santayana nhà triết học
Xantayana G. G. Santayana    
Xantayana G. G. Santayana    
Xantiliana Santillana Tây Ban Nha nhà thơ
Xantưkôp – Sêđrin M. E. Mikhail Evgrafovich Saltykov – Shchedrin Nga nhà văn
Xapia – Unfơ Sapir – Whorf    
Xapia E. Edward Sapir Hoa Kì nhà ngôn ngữ học
Xaraxatê P. Pablo Sarasate Tây Ban Nha nhạc sĩ
Xarinen Saarinen    
Xarô A. Albert Sarraut Pháp nhà hoạt động chính trị
Xarôt N. Sarraute   nhà văn
Xarôt N. N. Sarraute Pháp nhà văn
Xăttơn W. W. Sutton    
Xavang Vathana Ph. Savang Vatthana Lào vua
Xavônarôla G. Girolamo Savonarola Italia tu sĩ
Xcaclatti A. Scarlatti   nhạc sĩ
Xcacpa A. Scarpa Italia nhà giải phẫu học
Xcatlatti A. Alessandro Scarlatti Italia nhà soạn nhạc
Xcôt O. W. Scott   nhà văn
Xcôt Ô. Walter Scott Anh nhà văn
Xe J. B. Jean Baptiste Say Pháp nhà kinh tế học
Xêbêliut J. Jean Sibelius; Johan Julius Christian Sibelius Phần Lan nhà soạn nhạc
Xêbêôc T. Thomas Sebeok Hoa Kì học giả
Xêchênôp I. M. Ivan Mikhajlovich Sechenov Nga nhà tư tưởng duy vật
Xecmơlô E. Zermelo Đức nhà toán học
Xectôli E. Sertoli Italia nhà sinh lí học
Xecvantec Y Xavêđra M. Ê. Miguel de Cervantes y Saavedra Tây Ban Nha nhà văn
Xecvantet Xavêđra M. Đê M. de Cervantes Y Saavedra    
Xecvet M. Miguel Servet Tây Ban Nha nhà tư tưởng, thầy thuốc, giải phẫu học
Xêda C. J. Caesar    
Xêda C. J. Caius Julius Caesar Rôma cổ hoàng đế Rôma thời cổ
Xêđa Fôn Cedar Falls cuộc hành binh
Xêđenban Iu. Jumzhagijn Cedenbal Mông Cổ nhà hoạt động nhà nước
Xêgôvia A. Andrés Segovia Tây Ban Nha nghệ sĩ đàn ghita
Xêgre E. Segrè Hoa Kì gốc Italia nhà vật lí học
Xêgre E. Emilio Segrè Hoa Kì nhà vật lí
Xêla C. H. Camilo José Cela Tây Ban Nha nhà văn
Xêlai P. B. Sely    
Xelaxơ W. Sellars Nhà triết học  
Xêlêucôt Séleucos    
Xêlêukiđai Seleukidai; Ph. Séleucide vương triều  
Xêlêukôt I Nikato Seleucos I Nikatôr   tướng
Xêlim I hung bạo Selim I yavuz terrible đế quốc Ôttôman quốc vương
Xêmiônôp N. N. Nikolaj Nikolaevich Semnov Nga nhà hoá học
Xenbec A. Atle Selberg Na Uy nhà toán học
Xênêca L. A. Lucius Annaeus Seneca La Mã nhà triết học, nhà hoạt động chính trị
Xengơ F. Frederick Sanger Anh nhà hoá sinh
Xênkêvich H. Henryk Sienkiewicz Ba Lan nhà văn
Xênoa A. August Šenoa Croatia nhà văn
Xênôphanêt Xenophanês Hi Lạp nhà triết học, nhà thơ
Xênxulin   Lan Xang (Lào) thống lĩnh quân đội
Xerơ J. P. Jean Pierre Serre Pháp nhà toán học
Xeroian U. Willam Saroyan Hoa Kì nhà văn
Xêrôp V. A. Valentin Aleksandrovich Serov Nga hoạ sĩ
Xêruydiê P. Sérusier    
Xesu Sesshũ Nhật Bản danh hoạ
Xet Incat A. von Seyss – Inquart Áo  
Xetkin C. Clara Zetkin Đức nhà hoạt động chính trị
Xêvêrini G. Severini   hoạ sĩ
Xexon Sesson hay Sǔhkei Sesson Nhật Bản danh hoạ
Xêzan P. Paul Cézanne Pháp hoạ sĩ
Xỉ Prạt Si Prat Thái Lan nhà thơ
Xibooc G. T. Glenn Theodore Seaborg Hoa Kì nhà hoá học và vật lí học
Xicâyrôt Đ. A. David Alfaro Siqueiros Mêhicô hoạ sĩ
Xichban K. M. Đ. Kai Manne Bưrje Siegbahn Thuỵ Điển nhà vật lí
Xichban K. M. G K. M. G. Siegbahn Thuỵ Điển nhà vật lí
Xichkinghen F. Fôn Franz von Sickingen Đức thủ lĩnh
Xichlơ K. V. Karl Waldemar Ziegler Đức nhà hoá học hữu cơ
Xilanpia F. Ê. Frans Eemil Sillanp Phần Lan nhà văn
Xilây H. G. Seeley    
Ximông C. Claude Simon Pháp nhà văn
Ximông C. C. Simon   nhà văn
Ximơnông G. Georges Simenon Bỉ nhà văn
Ximônôp P.V. Simonov Nga nhà tâm lí
Ximônôp P.V. Simonov Nga nhà tâm lí
Ximônôp K. M. Konstantin Mikhajlovich Simonov Xô Viết nhà văn, viết kịch, điện ảnh, chính trị
Xincle Ă. B. Upton Beall Sinclair Hoa Kì nhà văn
Xingiơ I. B. Isaac Bashevis Singer Hoa Kì nhà văn
Xinxfin C. Charles Sealsfield Áo nhà văn
Xiônkôpxki K. E. Konstantin duardovich Ciolkovskij Xô Viết nhà bác học
Xiônkôpxki K. E. K. E. Ciolkovskij    
Xipiô Châu Phi Già Scipio Africanus Major    
Xitơ Xitumonrang Siter Situmonrang Inđônêxia nhà thơ, viết kịch, phê bình
Xivôtha Ă. Ăngphim Sivotha Cămpuchia thủ lĩnh
Xivrăc de Sivrac Pháp Bá tước
Xixêrô M. T. Marcus Tullius Cicero La Mã cổ đại nhà hùng biện, triết học, lí luận kịch
Xixêrô M. T. M. T. Cicero Hi Lạp nhà triết học
Xixly A. Sisley    
Xixmôngđi X. Đơ Simonde de Sismondi Thuỵ Sĩ nhà kinh tế học và lịch sử học
Xixmôngđi X. Đơ. S. de Sismondi   nhà kinh tế
Xkơlifôxôpxki N. V. Nikolaj Vasil’evich Sklifosovskij Nga nhà phẫu thuật
Xkơriabin A. N. Aleksandr Nikolaevich Skrjabin Nga nhà soạn nhạc
Xlôvaki I. Juliusz Slowacki Ba Lan nhà thơ, nhà viết kịch
Xmit A. Smith   nhà triết học
Xmitxơn P. Smithson    
Xmôlet T. G. Tobias George Smollett Anh nhà văn
Xmon A. Small   nhà triết học
Xmôn A. U. Albion Woodbury Small Hoa Kì nhà xã hội học
Xoami Soami Nhật Bản danh hoạ
Xoan J. Soane Anh Kiến trúc sư
Xoby H. C. Henry Clifton Sorby Anh nhà bác học
Xôcrat Socrate Hi Lạp  
Xơcrip Ơ. Eugène Scribe Pháp nhà viết kịch
Xơđecgran Ê. I. Edith Irene Sdergran Phần Lan nhà thơ
Xơđet G. George Cœœdès Pháp nhà sử học
Xôican V. Wole Soyinca Nigiêria nhà văn
Xôkratêt Sokrates Hi Lạp nhà triết học duy tâm
Xơkriabin A. N. Skrjabin    
Xôlông Solon Hi Lạp nhà hoạt động chính trị
Xôlôviôp – Xêđôi V. P. Vasilij Pavlovich Solov’v – Sedoj Xô Viết nhà soạn nhạc
Xômôxa A. G. Anastasio García Somoza Nicaragoa tổng thống
Xonvây E. Ernst Solvay Bỉ nhà hoá học
Xôphôklêt Sophoklês; Ph. Sophocle Hi Lạp nhà thơ
Xơra G. P. Georges Pierre Seurat Pháp hoạ sĩ
Xôrôkin P. Sorokin   nhà triết học
Xôrôkin P. A. Sorokin   nhà triết học
Xôrôkin P. A. Sorokin    
Xôrôkin P. A. Sorokin    
Xơrutti Cerutti Pháp kiến trúc sư
Xôxuya F. Đơ Ph. Ferdinand de Saussure Thuỵ Sĩ nhà ngôn ngữ học
Xpenxơ H. Herbert Spencer Anh nhà triết học
Xpenxơ H. H. Spencer   nhà triết học
Xpenxơ H. H. Spencer   nhà triết học
Xpenxơ H. H. Spencer Anh nhà triết học
Xpinôza B. B. Spinoza nhà triết học  
Xpinôza B. B. Spinoza    
Xpinôza B. Baruch Spinoza Hà Lan nhà triết học duy vật
Xpinôza B. B. Spinoza    
Xpinôza B. B. Spinoza   nhà triết học
Xpinôza B. B. Spinoza   nhà triết học
Xpinôza B. B. Spinoza    
Xpinôza B. B. Spinoza    
Xpinôza B. B. Spinoza    
Xpiru Spirou    
Xpittêlơ C. Carl Spitteler Thuỵ Sĩ nhà thơ
Xpơrangơ B. Spranger   hoạ sĩ
Xpychmen Spykman Hoa Kì nhà triết học
Xtalin I. V. Iosif Vissarionovich Stalin    
Xtaly J. Starley Anh  
Xtăngđan Stendhal Pháp nhà văn
Xtăngđan H. B. Stendhal    
Xtanixlapxki K. X. Konstantin Sergeevich Stanislavskij Liên Xô diễn viên
Xtanixlapxki K. X. K. S. Stanislavskij  Nga nhà đạo diễn sân khấu
Xtankêvich N. V. Nikolaj Vladimirovich Stankevich Nga nhà hoạt động xã hội
Xtaxôp V. P. Stasov Nga kiến trúc sư
Xtecnơ Ô. Otto Stern Đức nhà vật lí
Xtela F. Stella Hoa Kì  
Xtenbêch J. E. John Ernst Steinbeck Hoa Kì nhà văn
Xtêphơnxơ J. Stephens Hoa Kì  
Xtiêcnơ J. K. S. Stirner Đức nhà triết học
Xtiuơt B. Stewart   nhà vật lí
Xtivenxơn R. L. Stevenson   nhà văn
Xtôc G. G. George Gabriel Stokes Anh nhà toán học
Xtôc G. G. G. G. Stokes    
Xtôckhaoden K. Karlhenz Stockhausen Đức nhà soạn nhạc
Xtôlưpin P. A. Ptr Arkad’evich Stolypin Nga thủ tướng
Xtomơ H. Stomer    
Xtơmơ H. L. Horst L. Stưmer Đức nhà vật lí
Xtơrađivari A. Stradivari    
Xtơrađivari A. Stradivari    
Xtơrađivari A. Antonio Stradivari Italia nhà chế tạo đàn dây
Xtơraoxơ I. Johann Strauss; Stơraoxơ Áo nhà soạn nhạc
Xtơraoxơ R. Richard Strausss; Stơraoxơ Đức nhà soạn nhạc
Xtơravinxki I. F. Igor’ Fdorovich Stravinskij Nga nhà soạn nhạc
Xtơrinbec A. Strindberg    
Xtơrinbec I. A. Johann August Strindberg Thuỵ Điển nhà văn
Xtơruvê P. B. Ptr Berngardovich Struve Nga nhà kinh tế học
Xuabaran F. Đê Francisco de Zurbarán Tây Ban Nha hoạ sĩ
Xuân Thân Quân Chun Shenjun Trung Quốc  
Xuflô G. Soufflot Pháp  
Xuhactô Suharto Inđônêxia nhà hoạt động chính trị
Xukacnô A. A. Sukarno Inđônêxia chính quyền
Xukacnô A. Achmed Sukarno Inđônêxia nhà hoạt động chính trị
Xukêbato Damdiny Sukebato; Xubata (Damdiny Skhbaatar Mông Cổ người sáng lập Đảng
Xukhômlinxki V. A. Vasilij Aleksandrovich Sukhomlinskij Xô Viết nhà sư phạm
Xukhôvô – Kôbưlin A. V. Aleksandr Vasil’evich Sukhovo – Kobylin Nga nhà viết kịch
Xulinha Vôngxa Souligna Vongsa Lào vua
Xunthon Phu Sunthon Phu Thái Lan nhà thơ
Xuphanuvông Souphanouvong Lào hoàng thân
Xurikôp V. I. Vasilij Ivanovich Surikov Nga hoạ sĩ
Xutin C. Soutine    
Xutin C. Soutine    
Xuvana Phuma Souvana Phuma    
Xuvana Phuma Ph. Souvana Phouma Lào nhà hoạt động chính trị
Xuvôrôp A. V. Aleksandr Vasil’evich Suvorov Nga nhà quân sự
Xuyly – Pruyđom Sully Prudhomme Pháp nhà thơ
Xuyp J. Jonathan Swift Anh nhà văn
Xuyzy (P.M. Sweezy    
Xuzơ K. Zuse    
Xvêđenbooc E. Emanuel Swedenborg Thuỵ Điển nhà bác học
Xvinhli U. Hulrych Zwingli Thuỵ Sĩ  
Xytny (Sydney    

 

(Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam:  http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: