Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI – P

Posted by corling on March 22, 2010

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 4) – P

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia Ghi chú
Packơ R. Parker    
Paiva A. de Paiva Bồ Đào Nha nhà khoa học
Pajô L. L. Pajot   Pháp
Panca Xila Panca Sila    
Paoli V. W. Pauli    
Paplôp A. P. Pavlov    
Paplôp I. P.  I. P. Pavlov  Nga nhà sinh lí học
Paplôp I. P. I. P. Pavlov)    
Paretô V. Pareto    
Paretô V. Pareto   nhà kinh tế
Paretô V. V. F. S. Pareto Italia nhà kinh tế học
Patơrich S. Patrick Anh  
Paxcan B. Pascal Pháp nhà toán học và vật
Paxcan B. Pascal    
Paxơn T. T. Parsons    
Paxơn T. T. Parsons   nhà triết học
Paxơn T. T. Parsons   nhà triết học
Paxơn T. T. Parsons    
Paxơn T. T. Parsons    
Paxtơ L. L. Pasteur Pháp Nhà bác học
Paxtơ L. L. Pasteur    
Paxtơ L. L. Pasteur    
Penziat A. Penzias Hoa Kì nhà thiên văn vô tuyến
Pepxne A. Pevsner Pháp nhà điêu khắc
Pêranh J. Perrin nhà khoa học  
Pêrêt Đê Cuêla J. Pérez de Cuellar Peru tổng thư kí LHQ
Pêrie C. Perrier Italia nhà khoáng vật học
Pery C. Perry    
Pery R. B. Perry Hoa Kì nhà triết học
Pêtơrôpaplôpxkơ (Petropavlovsk    
Petty W. Petty  Anh nhà kinh tế học
Pety W. Petty   nhà triết học
phạm, nhà biên đạo      
Pháp Sơvrơn M. E. Chevreul Pháp Nhà hoá học
Pháp thân Dharmaka   Phật
Phecvon M. Verworn    
Phổ Nghi (Pu Yi    
Phôn Noiman J. von Neumann    
phong trào cộng sản      
Phúc Kiến Fujian   Trung Quốc
Phủi Xananikon Phoui Sananikone    
Picabia F. Picabia    
Picabia F. Picabia    
Picaxô P. R. Picasso    
Pigu A. Pigou   nhà kinh tế
Pigu A. Pigou    
Pitơ Đenham Peter Denham Anh kiến trúc sư
Platôn Platon    
Platôn Platôn Hi Lạp nhà triết học
Platôn Platon Hi Lạp nhà triết học
Plêkhanôp G. V. G. V. Plekhanov    
Poadơi J. L. M. Poiseuille    
Pôlany M. Polanyi Hungari nhà khoa học
Pôlany M. Polanyi Hungari nhà khoa học
Pôlôc J. Pollock   Nghệ sỹ
Pompâyut Pompeius Rôma cổ danh tướng
 Pômpâyut C. Pompeius    
Pôniatôpxki J. Poniatowski  Pháp  
Pôpôp F. A. Popov   nhà hàng hải
Pơrô L. G. Perreaux Pháp nhà sáng chế
Prajapati Prajapati   thần
Prăng Prandtl    
Praxiten Praxitèle   nhà điêu khắc
Prôkhôrôp A. M. Prokhorov   nhà vật lí
Prôkôfiep S. S. Prokof’ev   nhà soạn nhạc
Prôkôfiep S. S. Prokof’ev    
Prôtagôrat Protagoras Hi Lạp  
Pruyđông P. P. Prud’hon    
Ptôlêmê Ptolémée    
Ptôlême C. Ptolémée Hi Lạp nhà khoa học cổ Hi Lạp
Ptôlême C. C. Ptolémée   nhà triết học
Ptôlêmê C. Ptolémée    
Ptôlêmê C. Ptolémée    
Ptôlêmê C. Ptolémée    
Puđôpkin V. I. V. I. Pudovkin    
Pugachôp V. S. Pugach¸   nhà khoa học
Puxanh N. Poussin    
Puxkaracxa Puskaraksa Cămpuchia vua
Pylôt Pylos    
Pyrông Pyrron Hi Lạp nhà triết học

 

(Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam:  http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: