Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI – X

Posted by corling on March 11, 2010

 PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 3) – X 

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia Ghi chú
Xạ Dương Sơn Nhân Sheyang shanren Trung Quốc hiệu: Ngô Thừa Ân
Xactơrơ J. P. Sartre    
Xactơrơ J. P. J. P. Sartre    
Xactơrơ J. P. (J. P. Sartre    
Xalaxi F. Szálasi    
Xalê M. Sallé    
Xananikôn Sananikone    
Xăng G. Sand    
Xanh – Vơnăng Adhémar BarréSaint – Venant Pháp kĩ sư
Xanh – Xăng C. Saint – Saens   nhà soạn nhạc
Xanh Vơnăng Saint – Venant    
Xanh-Vơnăng B. de Saint-Venant    
Xaothamtơn Southampton   bá tước
Xatyarôt Satyaros Vương quốc Cari kiến trúc sư
Xcôpat Scopas Vương quốc Cari nhà điêu khắc
Xcôpêlenôt Scopêlènos    
Xcôt R. F. Scott    
Xêchênôp I. M. Sechenov   nhà tâm lí học
Xêda G. J. Caesar    
Xêly H. Selye Canada Thầy thuốc
Xêmiônôva M. T. Semënova   Nghệ sĩ múa
Xênêca Seneca   triết gia
Xêruydiê P. Sérusier    
Xêulen L. van Ceulen Hà Lan nhà toán học
Xêzan P. Cézanne    
Xêzan P. P. Cézanne    
Xichlơ K. Ziegler    
Xidơlây A. Sisley    
Xihanuc N. N. Sihanouk Cămpuchia  
Xinhăc P. P. Signac   hoạ sĩ
Xiquâyrôt D. A. Siqueiros Mêhicô hoạ sĩ
Xita (Sita   công chúa
Xita Sita   công chúa
Xixavat Keobunphăn Sisavat Keobunphan   nhà chính trị Lào
Xixêrông Cicéron   nhà triết học
Xlôvinski Slowinski   nhà toán học
Xmêtana Smetana   nhà soạn nhạc
Xmit A. A. Smith   nhà kinh tế
Xôcrat Socrate   nhà triết học
Xôđy F. Soddy    
Xônhem W. G. Solheim    
Xơra G. P. G. P. Seurat   hoạ sĩ
Xôtô J. R. Soto Anh mĩ thuật
Xôxuya F. de Saussure    
Xtăngđan H. B. Stendhal    
Xtăngđan Stendhal    
Xtôc G. G. Stokes Anh nhà vật lí
Xtôc G. G. G. G. Stokes Anh nhà toán học và vật lí học
Xtơraoxơ R. Strauss   nhà soạn nhạc
Xtơravinxki I. F. (I. F. Stravinskij    
Xtukalôp Stukalov Nga – Xô Viết nhà viết kịch
Xukacnô A. A. Sukarno Inđônêxia  
Xukhô (Sukho    
Xương Hạc Linh Chang Heling   nghệ sĩ
Xuphanuvông Souphanouvong   Hoàng thân
Xvet M. S. Cvet Nga nhà sinh hoá thực vật
Xviriđôp G. V. Sviridov   nhà soạn nhạc

 

(Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: