Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI – A

Posted by corling on February 19, 2010

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 3) – A

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia Ghi chú
A Nan Ananda   Nhà tu hành Tây tạng
Abenxơn P. H. Abelson Hoa Kì nhà bác học
Acrôpôn Acropole    
Acsimet Archimède Hi Lạp Nhà toán học cổ đại
Acsipenkô A. A. Archipenko    
Ađam J. Adams Hoa Kì tổng thống
Ađamkiêvich Adamkiewicz    
Aghinanđô E. Aguinaldo    
Agripin Agrippine    
Aighen M. Eigen    
Aixơnăc Eisenach    
Alaungpaya Alaungpaya Myanma vua
Alêchxanđơ III Alexandre III   hoàng đế
Alienđê G. X. G. S. Allende    
Amênôphit IVAkhênatông Aménophis IVAkhénaton    
Amunxen R. Amundsen Na Uy nhà thám hiểm
Anaximênêt Anaximenes Hi Lạp nhà duy vật
Anbe Xarô Albert Sarraut   toàn quyền Pháp
Anbe Xarô Anbert Sarraut Pháp toàn quyền
Anbecti L. B. Alberti    
Ang Đuông Ang Duong Cămpuchia vua
Anhgrơ J. A. D.Ingres    
Anhgrơ J. A. Đ. J. A. D. Ingres    
Anhxtanh A. A. Einstein    
Antôniôni M. Antonioni   đạo diễn
Antôniut T. A. F. Antonius    
Antuyxơ L. Althusser    
Apôline W.Appollinaire    
Arêniut S. Arrhenius Thuỵ Điển nhà hoá học
Arông R.Aron   nhà triết học
Asikaga Takaoji Ashikaga Takauji Nhật Bản tướng quân
Atêna Athéna   thần
Aung Xan Aung San    
Axafiep B. V. Asaf’ev    
Axcôli G. I. Ascoli Italia  
Axtơ (Aste Pháp  
Âyzenstâynơ S. M. Ejzenshtejn    
Âyzenstâynơ S. M. Ejzenshtejn   đạo diễn

(Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: