Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI – E

Posted by corling on January 31, 2010

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 2) – E

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia Ghi chú
Êbe J. R. Jacques René Hébert Pháp nhà hoạt động chính trị
Ecman V. W. Ekman Thuỵ Điển nhà vật lí học
Ecmôlôva  M. N. Marija Nikolaevna
 Ermolova
Nga nghệ sĩ bi kịch
Êđinbơrơ Edinburgh  Anh công tước
Eđixơn T. A. Thomas Alva Edison Hoa Kì nhà sáng chế,
doanh nhân
Êdôp Ph. Ésope; HL. Aisopos Hi Lạp nhà ngụ ngôn cổ
Efen Jean Effel Pháp hoạ sĩ biếm hoạ
Êkatêrina II Ekaterina II Nga nữ hoàng
Êkatêrina II Ekaterina II    
Êliơt T. X. Thomas Stearns Eliot Anh nhà thơ, nhà phê bình văn
Êlizabet I Elizabeth I  Anh nữ hoàng
Êlizabet I Elizabeth I   nữ hoàng
Êlizabet I. Elizabeth I    
Êlizabet II Elizabeth II Anh Nữ hoàng
Êlua P. Paul Eluard Pari, Pháp nhà thơ Pháp
Êminexcu M. Mihail Eminescu Rumani nhà thơ và nhà văn
Emơxơn R. O. Ralph Waldo Emerson Hoa Kì nhà triết học, nhà chính
luận, nhà văn, nhà thơ
Empêđôclet Empedoklès Hi Lạp nhà triết học duy vật
En Grêcô El Greco, Doménikos
 Theotokópoulos
Tây Ban Nha hoạ sĩ
Ênexcu G. Enescu Pháp nhà soạn nhạc
Ênexcu G. George Enescu Rumani nhà soạn nhạc,
 nghệ sĩ viôlông
Ênêxiđem Ph. Énésidème Hi Lạp nhà triết học
Enghen F. Engels    
Enghen E. Engels Đức nhà thống kê
Enghen F. Engels    
Enghen F. Engels    
Enghen F. Friedrich Engels;
cg. Ăngghen
Đức nhà lí luận chính trị,
nhà triết học
Enghen F. F. Engels    
Enxin B. N. Boris Nikolaevich El’cin Nga nhà hoạt động chính trị
Enxo J. X. James Sydney Ensor Bỉ hoạ sĩ
Êpaphrôđit Epaphrodite    
Êphedơ Éphèse    
Êpichtet      
Êpiquya Ph. Epicure;
HL. Epikouros
Hi Lạp nhà triết học duy vật
Êpiquya Epicure   Nhà triết học
Êpiquya Épicure    
Eptusenkô E. A. Evgenij Aleksandrovich
 Evtushenko
Nga nhà thơ
Êraxmut Đ. L. Desiderius Erasmus Hà Lan nhà nhân văn,
 nhà triết học
Êrenbua I. G. Il’ja Grigor’evich
Erenburg
Nga nhà văn
Erich II Erik II Đan Mạch vua
Erơlich Ehrlich   nhà sinh học
Erơlich P. Paul Ehrlich Đức thầy thuốc
Erơnxtơ M. Max Ernst Pháp hoạ sĩ, nhà điêu
 khắc, nhà văn
Esin Ph. Eschyle Hi Lạp nhà thơ, nhà viết
Êsurin V. S. Eshurin    
Ettinhxhaoden A. Ettingshausen    
Evân O. Evans Hoa Kì nhà sáng chế
Evân A. J. Arthur John Evans Anh nhà khảo cổ học
Exaki L. Esaki    
Exaki L. Leo Esaki Nhật Bản nhà vật lí
Êxênin X. A. Sergej
Aleksandrovich Esenin
Nga nhà thơ
Exkimô Eskimo    
Extevơ M. Estève Pháp hoạ sĩ
Extơrađa J. Estrada Joseph Philippin nhà hoạt động chính trị

(Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: