Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI – C

Posted by corling on January 30, 2010

PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRÊN THẾ GIỚI (TRÍCH RÚT TỪ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 2) – C

Tên phiên âm Tên nguyên ngữ Quốc gia Ghi chú
Cacđôxa L. Cardoza    
Camuy A. A. Camus    
Canto G. Cantor Đức nhà toán học
Cantơbơry Canterbury   tổng giám mục
Capiecnê C. Capierne    
Cara C. Carrà    
Caracchi Carracci   hoạ sĩ
Carôlanhgiêng Carolingiens    
Catơ J. Carter    
Catơ J. Carter    
Catơ J. Carter Hoa Kì tổng thống
Cavenđisơ H. Cavendish    
Caxeli G. Caselli    
Caxtilia Castilla    
Cayxỏn Phômvihản Kaysone Phomvihan    
Chăm Prêt Chao Pônhêa Chan Rêchêa Prceh Chao Ponhea
Chant Reachea
Cămpuchia Vua
Chanđragupta Chandragupta   Vua
Chêbưsep P.L. Chebyshëv Nga nhà toán học
Chên E. B. Chain   bác sĩ,
Chêrenkôp P. A. Cherenkov    
Chu Công Zhu Gong    
Chu Nguyên Chương Zhu Yuanzhang    
Clac J. M. Clark Hoa Kì nhà kinh tế học
Claparet É. Claparède Pháp nhà tâm lí học –
giáo dục học thực nghiệm
Clêmăng V Clément V   Giáo hoàng
Clêmơntinơ Clementina    
Clevơ P. T. Cleve Thuỵ Điển nhà hoá học
Clevơ P. T. Cleve    
Clôvit Clovis    
Côlani M. M. Colani Pháp nhà khảo cổ
Côlômbô C. Colombo    
Côlômbô C. C. Colombo    
Côlômbô C. C. Colombo    
Commơn J. R. Commons Hoa Kì nhà kinh tế học
Côn E. Cohl Pháp nhà làm phim
Cônmơ G. Colm   nhà kinh tế học
Conxtabơn F.H.Constable    
Cooctet Cortez    
Côriôlit G. G. Coriolis Pháp nhà toán học
Côsi A. L. Cauchy   nhà toán học
Côxtơ D. Coster Đức nhà khoa học
Crap J. M. Crafts Hoa Kì nhà hoá học
Crêmơ E.Cremer    
Crêmôna A. L. Cremona Italia nhà hình học
Crixtian II Christan II Đan Mạch vua
Crômoen Cromwell Pháp đại sứ
Cuc J. Cook    
Cuôcnô A. A. Cournot    

Theo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: